Sertifikāts

Sertifikāts

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Oriģinālā ražošanas licence 2020

Uzņēmējdarbības licence 2021

Narkotiku reģistrācijas numura jaunināšana

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Medicīnas ierīču ražošanas licence

Narkotiku reģistrācijas numura jaunināšana

Medicīnas ierīču ražošanas licence

One page of patent copy

Viena lapa patenta kopijas

Medical device registration certificate

Medicīnas ierīču reģistrācijas apliecība

NSF-CGMP certificate

NSF-CGMP sertifikāts

LOGO registered trademark 1

LOGO reģistrēta preču zīme 1

Dongfang Shenzhou trademark

Dongfang Shenzhou preču zīme

YOPC trademark

YOPC preču zīme

Kosher Certificate of Kosher Food

Košera pārtikas sertifikāts

HALA certification

HALA sertifikāts

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Kanādas FDA sertifikāts

U.S. FDA page

ASV FDA lapa

20210519143550

Ārvalstu tirdzniecības operatoru reģistrācija